به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، خرداد ۱۴، ۱۴۰۱

یک جوان خشمگین در نماز جمعه با چاقو به امام جمعه اصفهان حمله کرد!!!


امام جمعه اصفهان