به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، خرداد ۲۲، ۱۴۰۱

ردپای فیل و گربه در فکر و ذهن خامنه‌ای


 ردپای فیل و گربه در فکر و ذهن خامنه‌ای