به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، خرداد ۲۹، ۱۴۰۱

سومین روز اعتراض بازنشستگان از تشییع سفره‌های خالی تا قسم به ستارخان


تشییع سفره‌های خالی