به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، خرداد ۲۴، ۱۴۰۱

جزئیات تکان دهنده فاجعه پارک پردیسان از زبان ماریا عارفی


 فاجعه پارک پردیسان