به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، خرداد ۲۴، ۱۴۰۱

حلقه بعدی خرداد پرحادثه: چرنوبیل در کارخانه کربنات سدیم شیراز!!!


چرنوبیل در کارخانه کربنات سدیم  شیراز!