به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، تیر ۰۲، ۱۴۰۱

فقر و گرانی و رونق دوباره ساندویچ ماکارونی

 

تعداد اغذیه‌فروشی‌هایی که ساندویچ ماکارونی را به مِنوی خود اضافه کرده‌اند رو به افزایش است. 
در حال حاضر ساندویچ ماکارونی بین ۳۰ تا ۴۵ هزار تومان فروخته می‌شود؛
 تقریبا برابر با ارزان‌ترین ساندویچ موجود در بازار یعنی فلافل
منبع: فرارو