به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، خرداد ۲۰، ۱۴۰۱

درباره پیام رضا پهلوی، گفت‌وگویی با مسعود نقره‌کار

 

همبستگی به جای "عقده گشایی" و تفرقه افکنی

مسعود نقره‌کار: باور من این است که باید به اکنون وآینده فکرکرد، گذشته چراغ راه آینده است،

اما " چماق" راه آینده نیست، ماندن در گذشته تاریخی از سوی هرشخصیت و طیف سیاسی با نگاه و هدف تسویه حساب کردن و عقده گشائی مشکلات جانکاه مردم میهنمان را حل نخواهد کرد.

*

https://www.youtube.com/watch?v=RoRhcjWhipw&feature=emb_logo

منبع: خبرنامه گویا