به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، اسفند ۲۲، ۱۴۰۱

اطلاعیه ی نهضت مقاومت ملی ایران

  در سوگ دکتر پاتریک بختیار

  فرزند دکتر شاپور بختیار 

با کمال دریغ و افسوس از درگذشت دکتر پاتریک بختیار، دومین فرزند پسر دکتر شاپور بختیار آخرین نخست وزیر قانونی نظام مشروطه‌ی کشور و بنیانگذار نهضت مقاومت ملی ایران خبریافتیم.


پاتریک بختیار دندانپزشک بود و در سالهای پس از قتل دکتر شاپور بختیار در کالیفرنیا بسرمی‌برد.


ما این فقدان دردناک را به خانواده‌ی ارجمند بختیار و بویژه به بانو فرانس بختیار آخرین فرزند دکتر شاپور بختیار و آقای هومان بختیار صمیمانه تسلیت می‌گوییم و برای آنان  آرامش و شکیبایی بسیار آرزو می‌کنیم.


ایران هرگز نخواهدمرد


نهضت مقاومت ملی ایران


یکشنبه ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۱