به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، دی ۱۵، ۱۳۸۹

ویدئویی تازه از تحویل جنازه و مراسم خاکسپاری کیانوش آسا