به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، بهمن ۱۱، ۱۳۸۹

استقرار حاکمیت ملی هدف جبهه ملی ایران است 

 اعلامیه «سقوط ارزش پول ملی»
از نظر جبهه ملی ایران جعلی می باشد

در جبهه ملی ایران دیگر نهادی به نام «دفتر مردم داری» وجود ندارد
اطلاعیه جبهه ملی ایران
 هموطنان عزیز  
در تاریخ ۷ /۱۱ /۸۹ اعلامیه ای تحت عنوان «سقوط ارزش پول ملی» وبا امضای « شورای مرکزی جبهه ملی ایران » در برخی ازسایت های اینترنتی انتشار یافته ، که صرفنظر از محتوی و مفاد آن کاملا بدون اطلاع و تصویب شورای مرکزی بوده واز نظر جبهه ملی ایران جعلی میباشد واز درجه اعتبار ساقط است .
ضمنا به آگاهی میرساند که در جبهه ملی ایران دیگر نهادی به نام «دفتر مردم داری» که ارسال کننده آن اعلامیه بوده است وجود ندارد و از این پس انتشارات جبهه ملی ایران فقط به نام روابط عمومی هیئت اجرائیه جبهه ملی صورت میپذیرد.

تهران – رئیس شورای مرکزی وهیئت رهبری جبهه ملی ایران
ادیب برومند
۷/ ۱۱ /۱۳۸۹