به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، دی ۱۹، ۱۳۸۹

ملاقات تعدادی از خانواده های زندانیان سیاسی با مراجع در قم
روز جمعه تعدادی از خانواده های زندانیان سیاسی با حضور در دفاتر و یا بیوت علما با آنان دیدار و پیرامون مشکلات زندانیان سیاسی که بی جرم و گناه به بند ستم گرفتار آمده اند، سخن گفتند. در این دیدار که خانواده نازنین خسروانی، ساجده کیانوش راد، فیض الله و فاطمه عرب سرخی و سید مصطفی تاجزاده حضور داشتند از مظالمی که
بر زندانیان سیاسی و خانواده های مظلومشان می رود شکوه شد و علما و مراجع همچنان به عنوان اصلی ترین پناهگاه و ملجأ این خانواده ها با توجه به موضع گیری های پیشین و ابراز نظرات راهگشای فقهی شان مورد تکریم حاضران قرار گرفتند.
در این دیدارها خانواده ها انتظارات خود را از مراجع در شرایطی که قوه قضائیه حقوق ابتدایی زندانیان سیاسی را نمی دهد و با اتهام امنیتی آنان را تحت سخت ترین فشارها گذارده است، مطرح کردند و ابراز امیدواری کردند که این ظرفیت بزرگ در جامعه اسلامی بتواند در خدمت حل مشکلات جامعه قرار گیرد و رفع مظالمی که بر زندانیان سیاسی و خانواده هایشان می رود با اظهار نظرهای فقهی و توصیه ها و تاکیدات ایشان، در اولویت قرار گیرد.