به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، دی ۲۱، ۱۳۸۹

عماد بهاور به ۱۰ سال حبس تعزيری
و ۱۰ سال محروميت از فعاليت محکوم شد

به گزارش «ميزان خبر» حکم ده سال حبس تعزيری و ده سال محروميت از فعاليت در احزاب، رسانه ها و فضای مجازی عماد بهاور رييس شاخه جوانان نهضت آزادی ايران در دادگاه تجديد نظر دادگاه انقلاب تاييد شد.
اين حکم در حالی صادر شده است که مادر عماد بهاور هفته ی گذشته و در يک مصاحبه گفته بود که دفاعيات وی به دست قاضی نرسيده و درپروسه اداری زندان اوين است.
گفتنی است حکم اين فعال سياسی يکی از سنگين ترين احکام صادره توسط دادگاه انقلاب به شمار می آيد.
بهاور در حال حاضر در بند ۳۵۰ زندان اوين است.