به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، دی ۲۴، ۱۳۸۹

چهارمین تظاهرات ضد دولت ایران در کابل 
دهها تن از افغان های معترض به توقیف تانکرهای سوخت افغانستان در مرزهای ایران، در برابر سفارت ایران در کابل دست به تظاهرات زدند.
این چهارمین تظاهرات ضد ایران در کابل ظرف دو هفته اخیر است.
معترضان تصاویری از سران دولت ایران را در جلو در سفارت این کشور در کابل آتش زده و تخم مرغ و رنگ به سوی تابلوی سفارت ایران پرتاب کردند.

این افراد شعارهای ضد ایران سر دادند و خواستار آزاد شدن تانکرهای مواد سوختی افغانستان از مرزهای شرقی ایران شدند.
حدود هزار و ٦٠٠ تانکر حامل مواد سوخت از حدود یک ماه قبل تا حالا در مرزهای ایران متوقف شده است.
این تظاهرات کنندگان همچنین در شعارهای خود از حکومت ایران به دلیل آنچه که "بدرفتاری" با پناهجویان افغان در ایران می خواندند، انتقاد کردند.