به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، دی ۱۴، ۱۳۸۹

علیرضا پهلوی خودکشی کرد
بی بی سی فارسی: وبسایت رضا پهلوی، در بیانیه ای از درگذشت علیرضا پهلوی، فرزند سوم محمدرضا و فرح پهلوی، در روز سه شنبه در اثر خودکشی خبر داده است.
در این بیانیه که به امضای اعضای خانواده پهلوی از جمله رضا و فرح پهلوی رسیده آمده است که علیرضا پهلوی "در صبحگاه چهاردم دی ماه 1389
(چهارم ژانویه 2011) در منزل مسکونی خود در شهر بوستون آمریکا به زندگی خود خاتمه داد." علیرضا پهلوی دومین فرزند پسر آخرین شاه ایران و فرح پهلوی، متولد سال 1345 بود.او در دانشگاه هاروارد در رشته ایران شناسی مطالعه کرده بود.
لیلا پهلوی دختر کوچک محمدرضا پهلوی در سال 1380 خودکشی کرده بود.