به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، دی ۱۹، ۱۳۸۹

بيانيه عفو بين الملل در اعتراض به اعدام های اخير؛
هفت تن همچنان در خطر اعدام
در ادامه واکنش ها به اجرای احکام اعدامِ زندانيان سياسی و همچنين اعدام های قريب الوقوعِ مشابه، سازمان عفو بين الملل نيز با انتشار بيانيه ای، ضمن اظهار تاسف از اين اقدامات، خواستار اقدام عملی و تقاضای جدی از مقامات جمهوری اسلامی برای توقف اعدام هایِ پيشِ رو شد.
به گزارش سايت اين سازمان مدافع حقوق بشر، در بيانيه فوق الذکر از همگان خواسته شده است، تا ضمن ابراز تاسف عميق از اعدامهای اخير، از مقامات ايران تقاضا شود از اعدام جعفر کاظمی، جواد لاری، محمد علی حاج آقايی، عبدالرضا قنبری، احمد دانشپور مقدم، محسن دانشپور مقدم و فرح واضحان خودداری کنند. 
متن اين بيانيه که خواستار تماس با رهبر جمهوری اسلامی، رئيس قوه قضائيه، دبير کل شورای عالی حقوق بشر و مقامات ديگر و نمايندگان ديپلمات ايرانی شده، به شرح زير است:
علی صارمی بدون اعلام قبلی در روز ٢٨ دسامبر ٢٠۱٠ در زندان اوين تهران اعدام شد. او در دسامبر ٢٠٠٩ برای محاربه و به اتهام عضويت در سازمان مجاهدين خلق ايران به مرگ محکوم شده بود. هفت تن ديگر به اتهام ارتباط با همان سازمان در معرض اعدام ميباشند. باور بر اين است که محاکمه تمامی اين افراد ناعادلانه بوده است.
همبندان علی صارمی در تاريخ ۲۷ دسامبر ضمن تماس با خانواده وی ابراز نگرانی کردند که اعدام ايشان قريب الوقوع است. خانواده علی صارمی ضمن مراجعه به زندان تا طلوع آفتاب در پشت ديوارهای اوين انتظار کشيده و در سحرگاه خبر اعدام ايشان را دريافت کردند. وکيل علی صارمی بر خلاف قوانين ايران از اعدام وی مطلع نشده بود. چندين عضو خانواده علی صارمی از جمله همسرش دستگير شده ولی کمی بعد آزاد گشتند ، ولی برادر زاده ايشان، محمد صارمی، هنوز در زندان بسر می برد.
از زمان درگيری ها بر سر نتيجه انتخابات رياست جمهوری سال ٢٠٠٩، شش مرد ديگر و يک زن در ايران به خاطر اتهام رابطه با سازمان مجاهدين خلق ايران به مرگ محکوم شده اند. جعفر کاظمی، محمد علی حاج آقايی، عبدالرضا قنبری، احمد و محسن دانشپور مقدم (پدر و فرزند) و جواد لاری به همراه فرح (الميرا) واضحان نيز به جرم محاربه ”دشمنی با خدا” محکوم شده اند. در برخی موارد، تنها ارتباط نامبردگان با سازمان مجاهدين خلق ايران محدود به برقراری رابطه با اعضای خانواده خود که عضو اين سازمان بوده اند، می باشد.
بدينوسيله از تمامی مردم تقاضا ميشود که فورا نامه ای به زبان خود از جمله فارسی يا انگليسی نوشته و ارسال نمائيد. (لطفا به جعفر کاظمی به عنوان "جعفر کاظمی، فرزند بهمن" اشاره کنيد تا مقامات دولت ايران بتوانند ايشان را شناسايی کنند.)
در نامه خود موارد ذيل را مد نظر قرار دهيد:
به مقامات دولت ايران تاسف عميق خود را از اعدام علی صارمی ابراز کرده و از آنان تقاضا کنيد که از اعدام جعفر کاظمی، جواد لاری، محمد علی حاج آقايی، عبدالرضا قنبری، احمد دانشپور مقدم، محسن دانشپور مقدم، و فرح واضحان خودداری کنند.
به مقامات ايرانی ياد آوری کنيد که بر طبق قوانين بين المللی، مجازات مرگ تنها برای ”جدی ترين جرايم” مجاز بوده، ”جرايم عمدی که عواقب مرگبار و يا عواقب بسيار وخيم ديگری” بهمراه آورده است.
اصرار ورزيده که هر شخصی که تنها به خاطر داشتن رابطه خانواده شان با سازمان مجاهدين خلق ايران بازداشت شده است ومرتکب جرم مشخصی نشده است، بايد فورا و بدون قيد و شرط آزاد گردد. اشخاص ديگر که بدنبال محاکمه نا عادلانه محکوم گشته اند، جرم و محکوميت آنان بايستی بطور عاجل مورد بررسی دوباره قرار گيرد.
لطفا درخواست خود را قبل از ۱۶ فوريه ٢٠۱۱ (٢٧ بهمن) به مقامات مورد ذکر بفرستيد:
رهبر جمهوری اسلامی ايران، رئيس قوه قضائيه، دبير کل شورای عالی حقوق بشر، رونوشت هر نامه را برای نمايندگان ديپلمات ايرانی در کشورهای محل اقامت خود بفرستيد. قبل از فرستادن نامه بعد از تاريخ درج شده، لطفا با دفتر عفو بين المللی در کشور محل اقامت خود تماس بگيريد.
گفتنی است آدرس و مشخصات مقامات فوق الذکر، در سايت سازمان عفو بين الملل درج شده است.