به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، دی ۱۴، ۱۳۸۹

هانیه توسلی ممنوع التصویر شد

پس از آن آقای شمقدری با آقای ضرغامی تماس گرفت و به من گفت كه مساله شما حل شد. اما چند روز بعد دوباره آقای محمدی تماس گرفتند و گفتند كه تیزر دوباره پخش نمی‌شود... حتی گفتند در پوسترهای فیلم كه برای نصب آماده شده بود، عكس ایشان نباشد.
مجتبی راعی در یک نشست خبری درایسنا از ماجرای ممنوع التصویر شدن هانیه توسلی سخن گفته است.  
به گزارش پارس توریسم، راعی دربخشی از این نشست مشكلات جانبي تبليغات اين فيلم را در كنار زمان نامناسب اكران آن، از ديگر مباحث مهم برشمرد و گفت: در عراق بودم كه آقاي محمدي به من گفتند، نتوانستيم براي پخش تيزرفيلم به نتيجه برسيم، ايشان به من گفتند كه ظاهرا براي خانم توسلي مشكلي پيش آمده كه گفته اند تصويرش را نشان ندهيد. من خيلي حيرت كردم و سعي كردم بفهمم مشكل از كجاست تا اگر مي توانيم براي رفع آن كمكي بكنيم. اگر مساله خيلي جدي است و مثلا او فعاليت مسلحانه كرده است، اين مساله ديگر به ما ارتباطي ندارد و از كانال سينما بيرون است. اما اگر مشكل ايشان به مسائل سينمايي باز مي گردد، پيگيري كنيم.
وي ادامه داد: من از آقايان شمقدري و ميرعلايي كه با هم در عراق بودند، مشكل را پيگيري كردم كه به من گفتند اين مساله هيچ ارتباطي به فيلم شما ندارد، قاعدتا اگر قرار باشد اتفاقي بيفتد بايد براي بعد از اين فيلم باشد. پس از آن آقاي شمقدري با آقاي ضرغامي تماس گرفت و به من گفت كه مساله شما حل شد. اما چند روز بعد دوباره آقاي محمدي تماس گرفتند و گفتند كه تيزر دوباره پخش نمي شود.
راعي افزود: حتي گفتند در پوسترهاي فيلم كه براي نصب آماده شده بود، عكس ايشان نباشد. شهرداري تمايل داشته كه اگر امكان دارد عكس ايشان حذف شود. در حاليكه فيلم ما به گونه اي است كه اگر عكس ايشان را برداريم بار تبليغي خود را از دست مي دهد، چرا كه تنها يك بازيگر اصلي دارد. اين بحث ها روزهاي مهم و تعيين كننده اي را از ما گرفت. حتي در برنامه « هفت» هم قرار بود هانيه توسلي حاضر شود اما به ما گفتند كه تمايل بر اين بوده كه ايشان نيايند و من واقعا از اين واقعه متاسف شدم، چرا كه يك بار ديگر هم در فيلم « سفر هيدالو» بدون اينكه هيچ گناهي داشته باشم به چنين تير غيبي دچار شدم و به نظرم فيلم فنا شد.