به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، آذر ۰۶، ۱۳۹۱

در پستخانه هپلی 50
 نذری خوران در پراگ
چندی پیش به هپلی خبر رسید که شهریار واهی و جواد نادم و چند تای دیگر از همین شخصیت های کشوری و لشکری فکرشان را روی هم ریخته اند و برای درست کردن وضع اپوزیسیون نذر کرده اند عده ای از مساکین را به خرج نیکوکاران ناشناس اطعام نمایند تا بلکه گرهی از کار مبارزه باز شود و برای این کار به دلیل نزدیکی محل و پایین بودن مال الاجاره و فراوانی آبریزگاه ، شهر زیبای پراگ را انتخاب کرده اند.

متأسفانه امروز خبر رسید که نذری خوران محترم بعد از سفر و شکم چرانی مفصل حتی از انگشت زدن پای اعلامیه ای هم که نذری دهندگان راس و ریس کرده بوده اند طفره رفته اند و همینطوری فقط چند آروغ بابت رسید تحویل داده اند و راه خود را کشیده به خانه و کاشانه ی خویش بازگشته اند.

البته قهرمان معرکه همان اسمال کوری فرد اعلا پانسیونر معروف ستون ما بود که هپلی در راه شهرتش بسیار زحمت کشیده ولی جز قدرناشناسی ندیده. او از یک طرف چند تا از عساکرش را فرستاد تا در جلسه حضور داشته باشد و از طرف دیگر نشست و مقاله سر هم کرد به ایرادگیری. البته این دو سره بار کردن روش قدیم اسمال است. همه ی کسانی که ...