به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، آبان ۳۰، ۱۳۹۱

گلابي نطنز، کيلويی ۱۰۰۰۰ تومان!


رئيس اتحاديه سراسری فروشندگان ميوه و تره بار استان تهران گفت: قيمت هرکيلوگرم گلابی در ميوه فروشي‌های سطح شهر بيش از ۱۰۰۰۰ تومان است.


حسين مهاجران در گفتگو با مهر در خصوص قيمت گلابی در بازار اظهارداشت:

قيمت هر کيلوگرم گلابی درحال حاضر به دليل توليد کم اين ميوه درکشور در ميدان مرکزی ميوه و تره بار در حدود ۸۰۰۰ تومان است.


وی با اشاره به اينکه قيمت اين ميوه در مدت مشابه سال گذشته در حدود ۶۰۰۰ تومان بوده است، اظهارداشت: درحقيقت گلابی تخم نطنزی دو ماه پيش از سردرخت خريداری شده و در سردخانه ها نگهداری می شد که به تدريج تا عيد به بازار خواهد آمد.


رئيس اتحاديه سراسری فروشندگان ميوه و تره بار استان تهران با بيان اينکه گلابی در ميوه فروشی های سطح شهر با احتساب سود 35 درصد به مردم عرضه می شود، گفت: براين اساس، قيمت هرکيلوگرم گلابی در ميوه فروشی های سطح شهر بيش از  ۱۰۰۰۰  تومان است.

خبرگزاری مهر