به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، آذر ۰۳، ۱۳۹۱

نسرین ستوده را آزاد کنید! (ویدئو)این ویدئو در ادامه کمپین جهانی شبکه همبستگی برای پشتیبانی از نسرین ستوده و دیگر زندانیان سیاسی ـ عقیدتی در ایران تهیه شده است.