به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، آذر ۰۷، ۱۳۹۱

تجمع وکلای هلندی در حمایت از نسرین ستوده مقابل سفارت جمهوری اسلامی 

گروهی از وکلای هلندی به اتفاق گروهی از وکلای ایرانی مقیم هلند ضمن تظاهرات در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در هلند ؛ با صدور قطعنامه ای که نسخه ای از آن به سفارت ارائه شد ؛ حمایت خود را از وکیل زندانی ؛ نسرین ستوده؛ اعلام داشتند.

‎آقای فون فان دن بیسین رئیس کمسیون وکلا برای وکلا در حال خواندن قطع نامه دفاع از نسرین ستوده هستند‎

بنا بر گزارشهای ارسالی به ” کمپین صلح فعالان در تبعید” روز گذشته پیرو گزارش قبلی این کمپین ؛ مبنی بر فراخوان گردهمایی اعتراضی به وکلای هلند ؛ گروهی از وکلای ایرانی مقیم هلند به اتفاق گروهی از وکلای هلندی ضمن تظاهرات در مقابل سفارت جمهوری در هلند ؛ با صدور قطعنامه ای که نسخه ای از آن به سفارت ارائه شد ؛ حمایت خود را از وکیل زندانی ؛ نسرین ستوده؛ اعلام داشتند.