به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، آذر ۰۶، ۱۳۹۱

وبلاگ آزاده سپهری
تبدیل کودکان به کالای جنسی توسط حجاب

از نظر اسلام و مسلمانانی که حجاب را قبول دارند، زنان باید برای جلوگیری از تحریک جنسی مردان، خود را بپوشانند. در واقع حجاب در ارتباط تنگاتنگ با ارتباط جنسی قرار دارد.

از آنجا که در اسلام دختران از سن نه سالگی بالغ محسوب می شوند و ارتباط جنسی با آنان مجاز است، آنها نیز موظفند از این سن موازین حجاب اسلامی را به جا بیاورند.
کم نیستند مسلمانانی که این را هم کافی نمی دانند و به فرزندان مونث خود از سنین بسیار پایین تر، حتی یک سالگی، حجاب را تحمیل می کنند.
چنین پدیده ای نه تنها در ایران و کشورهای عربی و امثالهم به چشم می خورد، بلکه در بین مسلمانان مقیم اروپا نیز قابل مشاهده است.

از آنجا که دلیل حجاب، جلوگیری از تحریک جنسی مردان ذکر میشود، با دیدن حجاب آگاهانه یا ناخودآگاه مسئله ارتباط جنسی با فرد محجبه در ذهن آدم تداعی میشود.
به این گونه حجاب یک کودک این موضوع را تداعی میکند که او هم از نظر جنسی باعث تحریک جنسی مردان می شود و باید خود را بپوشاند، و اگر خود را نپوشاند، باعث تحریک جنسی خواهد شد.
با این کار، کودک هم در چشم دیگران و هم از دید خودش از همان سنین پایین تبدیل به یک کالای جنسی می شود.

منبع: