به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، تیر ۳۰، ۱۳۹۵

دیدنیها، تصویری: تبلیغ طلبه ها در ساحل بابلسر

جمعی از جوانان طلبه که حالا دیگر شناخته‌شده‌ترین گردشگران ساحل بابلسرند. به بچه ها شکلات و هدیه می دهند 
و با مسافران عکس یادگاری می گیرند.