به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، مرداد ۰۶، ۱۳۹۵

بیل کلینتون:

هیلاری یک رهبر ذاتی است 
رئیس جمهوری پیشین آمریکا در سخنرانی سه شنبه شب از همسرش هیلاری کلینتون تصویر یک مبارز قدیمی برای عدالت اجتماعی و نیرویی پویا برای تغییر ارائه کرد. این سخنرانی تنها ساعتی بعد از اعلام رسمی نامزدی کلینتون بود که در تاریخ آمریکا بی سابقه است.

بیل کلینتون که یکی از آخرین سخنرانان دومین روز کنوانسیون دموکرات ها در فیلادلفیا بود به حاضران گفت هیلاری کلینتون یک "رهبر ذاتی" است که سرشار از احساس مسئولیت است.
آقای کلینتون گفت: "هیلاری برای کسب این فرصت منحصر به فرد است می تواند خطرات پیش روی مان را کاهش بدهد. و او همچنان بهترین تغییردهنده ای است که من هنوز می شناسم.
کمی پیش از این سخنرانی در عصر روز سه شنبه هیات های انتخاباتی در کنوانسیون ملی دموکرات، هیلاری کلینتون را به عنوان نامزد نهایی حزب انخاب کرده بودند. او باید برای انتخابات ۸ نوابر (اواخر آبان) با دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه مبارزه کند.
خانم کلینتون اولین زن در تاریخ آمریکا است که توانسته نامزد یکی از دو حزب اصلی آمریکا شود.
هشت سال پیش هیلاری کلینتون در یک قدمی این موقعیت قرار داشت اما در آخرین مرحله و پیش از نامزدی رسمی حزب به باراک اوباما رقابت را باخت.
آقای کلینتون، چهل و دومین رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود سعی کرد تصویر جدیدی از هیلاری بدهد. او به آشنایی، روابط و فعالیت های همسرش اشاره کرد و گفت هیلاری از خیلی وقت پیش یک فعال برای عدالت اجتماعی بوده است.
او گفت که چطور هیلاری به افراد فقیر خدمات حقوقی رایگان می داده است.
صدای آمریکا