به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، مرداد ۱۵، ۱۳۹۶

عفو بین‌الملل:

«مدافعان حقوق بشر در ایران در گرداب سرکوب قوۀ قضائیه و دستگاه‌های امنیتی»
قرار دارند
«گرفتار در گرداب سرکوب: مدافعان حقوق بشر زیر آماج حمله در ایران»
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تازه‌ای که، روز چهارشنبه ۱۱ مرداد/ ٢ اوت، در آستانۀ آغاز دومین دورۀ ریاست جمهوری حسن روحانی منتشر کرد، با تاکید بر تشدید سرکوب‌ها و رفتارهای خصمانه با مدافعان حقوق بشر در ایران از زمان روی کار آمدن وی، خواستار پایان دادن به آزار و پیگرد آنان شده است. عفو بین‌الملل یادآوری می کند که «قوۀ قضائیه و دستگاه‌های امنیتی در این مدت با هتک حرمت مدافعان حقوق بشر دهها تن از آنان را دستگیر کرده اند».

«گرفتار در گرداب سرکوب: مدافعان حقوق بشر زیر آماج حمله در ایران»، عنوان گزارش تازه عفو بین‌الملل در بارۀ رفتار حکومت جمهوری اسلامی ایران با کسانی است که بنوشتۀ این سازمان «برای دفاع از حقوق مردم، تن به خطر می دهند».

این گزارش با ذکر موارد روشن نشان می‌ دهد که مدافعان حقوق بشر با «اتهاماتی واهی چون "اقدام علیۀ امنیت ملی" مورد محاکمه قرار گرفته و زندانی شده‌اند» و همین واقعیت «امید به بهبود وضع حقوق بشر را که از وعده های انتخاباتی حسن روحانی در سال ١٣٩٢ بود به یاس تبدیل کرده است».

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود می نویسد «در حال حاضر بعضی از مدافعان حقوق بشر به سبب فعالیت‌های کاملاً مسالمت آمیز از جمله تماس با سازمان ملل متحد، اتحادیۀ اروپا و سازمان های دفاع از حقوق بشر نظیر عفو بین‌الملل به بیش از ١٠ سال زندان محکوم شده اند».

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که بمناسبت چاپ این گزارش منتشر کرده از زبانِ "فیلیپ لوتر" مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا،در این سازمان، یادآور می شود که «مقامات ایرانی خود به افزایش ارتباط و همکاری باسازمان ملل و اتحادیه اروپا، بویژه پس از حصول توافق اتمی می بالند، امّا با مدافعان حقوق بشر دقیقاً به خاطر تماس با همین نهادها همچون مجرم رفتار می کنند».

رادیو فرانسه