به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، مرداد ۱۳، ۱۳۹۶

ممنوعیت و جمع‌آوری کتاب رساله آیت‌الله خمینی در تاجیکستان

بر اساس خبرهایی که به دست بخش تاجیکستانِ رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی رسیده، توزیع کتاب‌های رساله آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی در کشور تاجیکستان ممنوع و این کتاب‌‌ها جمع‌آوری شده است.
مهتاب وحیدی راد از رادیوفردا در گفت‌وگو با مومن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد/ رادیوآزادی از جزئیات این خبر پرسیده است:

ممنوعیت و جمع‌آوری کتاب رساله آیت‌الله خمینی در تاجیکستان

رادیو فردا