به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، مرداد ۱۲، ۱۳۹۶

شاسیار - یلدا عباسی و محسن میرزاده

یلدا عباسی و محسن میرزاده

 شاسیار

خدای من از یار من خبری نشد
ابروکمان بی محبت دلم را برد


عزیز من از یار من خبری نشد 

ای شاهسواران گل من کجاست؟Translate in Farsi ;;;

Ewri asmîn erman erman erman erman degurmijin degurmijin
kerîyei berxan xwade can debarijin
Hemdil heval ezîz can te navijim
Çav şûr pirin erman erman erman erman erman erman sere sawi
Orzelingi heval can verîn rawi
Biken bira azîz can derd belawi
ابرهای آسمان می غرند _دل پری دارند
گله بره ها زار می زنند _بارژ: بع بع حاصل از دلتنگی برای دیدن و خوردن شیر مادر توسط بره را گویند
ای یار و همدم من، من تو را ترک نمی کنم
حسودان زیادند مواظب خودت باش
اسپند سر راه خودت دود کن
بخند و شادی کن تا غمها و دردهایت دور بشوند
Terki mi kir ella xwdi erman erman dilberi min, dilberi min
Daqek danî yari can cîgeri min
Bû xerawo mal xeraw dilberi min
خدایا دلبرم ترکم کرده است
یار من داغی روی دلم گذاشته است
داغون و خانه خراب شده ام ای دلبر من
Xewer newû ella xwdi erman erman je yari min
Kemandari bê murwet bir dili min
Xewer newo ezîzi je yari min
خدای من از یار من خبری نشد
ابروکمان بی محبت دلم را برد
عزیز من از یار من خبری نشد
Balaxane erman erman erman erman xişt o nîme erman erman xişt o nîme
Feki yari hevali kanîya jîme
Feki yari hevali kanîya jîme lelay lay
بالا خانه خشت و نیم است (حالتی نیمه ساخت دارد)
لب و دهان یار من زلال و زیباست
لب و دهان یار من زلال و زیباست
چشمه جیم: چشمه ای که دور و بر آن پر از سبزه و چمن است و آب زلالی دارد
بالا خانه: خانه دو طبقه را گویند
Ser hilînem erman erman erman erman le kevyran
Çere bûme yari can xane vîran
Le vê kara mal xeraw bûme hiyran
سر به کوه و بیابان بگذارم
ای یار عزیزم دیدی چگونه خانه ویران شدم
ای خانه خراب هنوز توی این کار حیران مانده ام
Balaxane erman erman erman erman xişt o nîme erman erman xişt o nîme
Feki yari hevali kanîya jîme
Feki yari hevali kanîya jîme lelay lay
بالا خانه خشت و نیم است (حالتی نیمه ساخت دارد)
لب و دهان یار من زلال و زیباست
لب و دهان یار من زلال و زیباست
Terki mi kir ella xwdi erman erman dilberi min, dilberi min
Daqek danî yari can cîgeri min
Bû xerawo mal xeraw dilberi min
خدایا دلبرم ترکم کرده است
یار من داغی روی دلم گذاشته است
داغون و خانه خراب شده ام ای دلبر من
Xewer newû ella xwdi erman erman je yari min
Kemandari bê murwet bir dili min
Xewer newo ezîzi je yari min
Şa sîyaran erman erman erman erman ka gula min
خدای من از یار من خبری نشد
ابروکمان بی محبت دلم را برد
عزیز من از یار من خبری نشد
ای شاهسواران گل من کجاست؟

متن شعر و ترجمه از سایت زیر

www.kuwatmusic.com

اعضای اين گروه عبارتند از:
خانم يلدا عباسی؛ خواننده و نوازنده دوتار
آقای محسن ميرزاده؛ خواننده ونوازنده دوتار
قاسم اهوراكی؛ نوازنده سنتور
حسن كوهستانی؛ نوازنده ويولن
مسعود عابدين؛ نوازنده عود
شاهرخ شيران؛ نوازنده تار
مهدی حمیدی زاده؛ نوازنده كمانچه
ميثم قاضی ميرسعيد؛ اجرای آواز