به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، دی ۰۸، ۱۳۹۶

پیام تسلیت هیئت تحریریه نشریه اینترنتی «جنبش سوسیالیستی»

 به مناسبت درگذشت حسین شاه حسینی
با کمال تأسف اطلاع یافتیم که حسین شاه حسینی مبارز آزادیخواه و استقلال طلب طرفدار «راه مصدق» در روز یکشنبه سوم دی ماه ١٣٩۶ درگذشت.آن  زنده یاد  یکی ازشخصیت های  سیاسی نادری بود که،  دقیقأ با ارزش های سیاسی نهضت ملی ایران ــ یعنی مبارزه با استبداد و استعمار و بزبان دیگر دفاع از خواست آزادی و استقلال و جدائی نا پذیری آن دو اصل از یکدیگر ــ آشنائی کامل داشت و طی فعالیتها و مبارات سیاسی اش در آن جهت عمل میکرد.و هر زمان که پی می برد که در مبارزه و فعالیت های سیاسی، نیروئی، به یکی از  آن دو اصل پایبند نیست، بجای ادامه همکاری ، به مقابله با آن می پرداخت!

شاه حسینی در طول عمر سیاسی خود یکی از پرچمداران و طرفداران واقعی «نهضت ملی»  و«راه مصدق»بود. آن زنده یاد بعد از کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ یکی از فعالین اولیه«نهضت مقاومت ملی» بود، نهضی که خود را ادامه دهنده «راه مصدق» تلقی می کرد و در آن رابطه ، نام نشریه خود را «راه مصدق» انتخاب کرده و شعار محوری و اصلی خود را، شعار«نهضت ادامه دارد» برگزیده بود؛ سیاست و عملکردی که  همچون مبارزات «نهضت ملی» برهبری دکتر مصدق،در حافظه تاریخی ملت ایران ثبت شده است!

چقدر بچه گانه و غیر مسئولانه می باشد که طی اطلاعیه، بیانیه و یا نوشته هائی، آنهم با کمک گرفتن از دستگاه های تبلیغاتی «بی بی سی»،«رادیو فردا» و...کوشش نمود تا «هویت سیاسی» واقعی زنده یاد حسین شاه حسینی، یعنی «مصدقی» بودن آنرا کمرنگ جلوه داد. و از خاطر بدور داشت که آن مرحوم، علاوه بر توضیح ، تبلیغ و ترویج «سیاست و راه مصدق »، یکی از پنج نفر عضوهئیت امنای مزاردکترمصدق درقلعه احمد آباد بود!

آنان که با تاریخ سیاسی نهضت ملی ایران برهبری دکتر مصدق آشنائی دارند، دقیقأ آگاه هستند که نهضت ملی برهبری دکتر مصدق که «جبهه ملی ایران» شکل تشکیلاتی آنرا سامان داده بود، در برگیرنده نیروهای مختلف سیاسی؛ یعنی افراد، سازمانها و احزابی بود که، صرفنظر از وابستگی متفاوت مسلکی و ایدئولوژی که داشتند ــ مواضعی که نمی توانست باعث همسوئی آنها با یکدیگردر آن «جبهه» باشد ــ ، اما چون همگی آن نیروها در آنزمان بر اصولی همچون «مبارزه با استبداد و استعمار، بخاطر کسب آزادی و استقلال و جدائی نا پذیری آن دو اصل از یکدیگر» پایبند بودند، و در آن رابطه بر تحقق حاکمیت قانون و انتخابات آزاد تاکید می ورزیدند، به همکاری با یکدیگر دامن زدند و از آن طریق کمک به شکل گرفتن «نهضت ملی ایران» نمودند.

اگرچه در اثر کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ که در رابطه با  توطئه سازمانهای جاسوسی «سیا» و «انتلیجنس سرویس» در همکاری و هدایت با نیروهای ارتجاعی و وابسته به بیگانگان ، دولت ملی و قانونی دکترمصدق سرنگون شد، ولی «اهداف و خواست های»  آن «نهضت» از بین نرفت. عده ای از طرفداران دکتر مصدق ، همانطور که قبلا اشاره رفت، بر پایه  همان اصول محوری نهضت ملی ، «نهضت مقاومت ملی» را تشکیل دادند و در آن رابطه به فعالیت ومبارزات خود ادامه دادند. حتی پس از پیروزی انقلاب بهمن ١٣۵٧ و سرنگونی رژیم کودتا که وابسته به بیگانگان بود، مجددأ آن مبارزه بخاطر تحقق بخشیدن به خواست توأمان همان دو اصل (آزادی و استقلال) و جدائی ناپذیری آنان از یکدیگر، همچنان ادامه پیدا کرد وادامه دارد.

حتمأ نباید فراموش کرد و از خاطر بدور داشت که مرحوم  حسین شاه حسینی یکی از فعالین و کوشندگان مراحل مختلف آن «نهضت» بوده است. آن مرحوم که عضو شورای مرکزی و هیئت رهبری جبهه ملی ایران بود، تا آخرین روزهای حیات خود، دررابطه با دو اصل محوری نهضت ملی و جدائی ناپذیری آن دواصل از یکدیگر و در آن رابطه تحقق حاکمیت قانون و حاکمیت ملت همچنان پایبند و استوارماند. یادش گرامی باد.

 ما درگذشت شادروان حسین شاه حسینی را به خانواده محترم آن زنده یاد، و تمام ایرانیان آزادیخواه واستقلال طلب، بویژه اعضای شورای مرکزی و هیئت رهبری و اعضا و هواداران جبهه ملی ایران و همچنین تمام طرفداران «راه مصدق»، تسلیت می گوئیم.

هیئت تحریریه نشریه اینترنتی جنبش سوسیالیستی ـ
 نشریه سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق
پنج‌شنبه  ۷ دی ۱٣۹۶ -  ۲٨ دسامبر ۲۰۱۷