به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، دی ۰۱، ۱۳۹۶

بیا ساقی

خواننده: سروش ایزدی 
گروه شیراز
از راست: فرشید سلطانی- سروش ایزدی-ارشد طهماسبی-حسین علیزاده- محمد قویدل-شادروان فرزانه نوایی- خسروسلطانی

اجرا بدون میکروفن ، ضبط با یک ضبظ صوت کوچک دستی

  بیا ساقی
 سروده مولوی. ساخته حسین علیزاده. گروه شیراز