به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، آذر ۳۰، ۱۳۹۶

شعار مردم اصفهان: ما انقلاب کردیم، چه اشتباهی کردیم!


راهپیمایی بازنشستگان فولاد مبارکه و ذوب‌آهن اصفهان - ۲۷ آذر ۱۳۹۶