به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، آذر ۲۴، ۱۳۹۶

رفت ...(فریبا سعادت)

رفت
و من
سپردمش به تحمل آفتاب
آن سوی خستگی های زمین
آن سوی لحظه های بی تاب
تا در آن سرزمین روشن دور
همسایهٔ نور شود
سپردمش به آگاهی سپیده دمان
به عزم زیبای آغازها
و به دانایی افق
بی شک او
روزی
با تکراری طلایی باز خواهدگشت
من
این را
به همهٔ لحظه های زیبای فردا
قول داده ام...

((فریبا سعادت)) 
نَفَسِ نسیم
ترانه سرا : فریبا سعادت / آهنگ ساز : مزدا شاهانی
خواننده: محمد جواهری
نوازندگان : رضا خوشنویس، مزدا شاهانی، دانیال ایزدی، ژوبین محمودی

https://www.youtube.com/watch?v=ALFmjnA2Q64 پاییز ...(فریبا سعادت)

پاییز
ای غمزده میهمان زمان
تو با آرزوهای پرپر شده
ریخته به دامانت
خوب می دانی
اندوه قلبهای پژمرده را

((فریبا سعادت)) 

در این زمینه: