به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، آذر ۲۷، ۱۳۹۶

سیاست های ضد صلح ترامپ، کاریکاتور:حمید رضا مسیبی

سیاست های ضد صلح ترامپ