به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، آذر ۲۸، ۱۳۹۶

شوک ترامپ به دیپلماسی صلح


 بهترین طرحی که از عواقب تصمیم اخیر ترامپ می‌شد زد، همین است که روی جلد هفته‌نامه ویک می‌بینیم. طرح ترامپ تهدیدی برای پروژه صلح خاورمیانه است؛ عقاب سرسفید نماد آمریکا در حال شکار کبوتر سفید صلح است. به گمان ویک، رئیس‌جمهور آمریکا با اقدام اخیرش در سرزمین‌های اشغالی، شوکی بزرگ به دیپلماسی صلح وارد کرده است. این اقدام با اعتراض رهبران کشورهای عرب و البته سران کشورهای متحد آمریکا روبه‌رو شده است. اغلب کشورهای خاورمیانه‌ای و اروپایی موافق انتقال سفارت آمریکا از تل‌آویو به قدس نیستند. آنها واضح و روشن مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده‌اند. مخالفان معتقدند با انتقال سفارت آمریکا از تل‌آویو به قدس و در نهایت تغییر پایتخت اسرائیل به این شهر، یعنی ساکنان بیشتری از قدس (اورشلیم) خانه‌های خود را از دست بدهند و آواره شوند. نتیجه این آوارگی، بروز تنش، درگیری و بی‌ثباتی بیشتر منطقه است. 

 طرح: ویک 
سحرطلوعي - شرق