به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، آذر ۲۸، ۱۳۹۶

پیام تسلیت مهندس عباس امیر انتظام به مناسبت درگذشت شادروان حمید ذوالنوربه نام حامى حق
اندكى قبل از خبر تاسف بار درگذشت رادمرد تاريخ مبارزات ملى و آزاديخواهانه ايران زمين روانشاد آقاى مهندس حميد ذوالنور با خبر گشتم. 
با اندوه فراوان اين ضايعه جبران ناپذير را به جبهه ملى ايران، حزب ايران، و يكايك هموطنان گرانقدرى، كه فارغ از مكان و زمان، دغدغه مبهن و هم مبهن دارند، صميمانه تسليت عرض مى نمايم. 

ايكاش مى دانستم  كه اينهمه “بيوفايى” ياران از براى چيست كه يكى  پس از ديگرى حسرت بزرگ ديدارى ديگر را بر دلم نهاده   و مرا در راه  خطير و دشوارمان تنهاتر از قبل مى گذارند؟

نام و ياد عزيزش همواره در ذهنم جاويدان  و كوله بار خاطرات مملو از سربلندى و افتخار را تا هستم بر دوش خواهم داشت.
راه پر بارش پر رهرو باد.
عباس امير انتظام
تهران- غروب غم زده سيزدهم آذر ماه ١٣٩٦