به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، دی ۱۰، ۱۳۹۶

سال نو میلادی مبارک

سال نو میلادی بر عموم مسیحیان جهان بویژه هموطنان عزیز مسیحی مبارک باد