به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، آذر ۲۸، ۱۳۹۶

غلط املایی در توئیت رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی!

 
غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در پیامی توئیتری به اشتباه واژه «شکرگزار» را «شکرگذار» نوشت.
حداد عادل یکشنبه ۲۶ آذر برای توجیه بودجه اختصاص‌یافته به موسسات زیرمجموعه فرهنگستان سلسله‌ای از توئیت‌ها را منتشر کرد و در نخستین توئیت این اشتباه املایی معروف را مرتکب شد.


«گزاردن» به معنای «اداکردن و به جا آوردن» است و «گذاشتن» به معنای «نهادن و قراردادن». بسیاری از دانش‌آموزان از دوران ابتدایی با تفاوت بین این دو واژه آشنا می‌شوند.