به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، اسفند ۱۸، ۱۳۹۶

کاریکاتور

 درختکاری خامنه ای، مانا نیستانی/ ایران وایر