به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، اسفند ۱۴، ۱۳۹۶

خانه دكتر محمد مصدق در احمدآباد

خانه دكتر محمد مصدق در احمدآباد، آهنگ: طهمورث پورناظري صدا: فرشاد جمالي، شعر: حسین منزوی 
مصدق: اگر قرار باشد در خانه خود آزادی عمل نداشته باشیم، مرگ بر چنین زندگی ترجیح دارد