به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، مهر ۱۳، ۱۳۹۸

پاى پروفسورسميعى به بزرگترين پرونده رانت خوارى و رشوه خوارى در ايران بازشد

محمدباقر قالیباف شهردار سابق تهران و پروفسور مجید سمیعی 


بزرگترین پرونده رانت خواری و رشوه خواری در ایران (ویدئو)
اولين جلسه دادگاه عباس ايروانى به اتهام فساد مالى برگذار شد. عباس ايروانى كه از او به عنوان بزرگترين مافياى ارتشا، رانت و فرار مالياتى در صنعت قطعه سازى خودرو نام برده مى شود پاى پروفسور مجيد سميعى مشهورترين جراح مغز و اعصاب جهان را به پرونده خود باز كرده است.