به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، خرداد ۱۵، ۱۳۹۹

پیام تسلیت جبهه ملی ایران

 به مناسبت درگذشت علی اصغر حاجی بابا
بازگشت همه به سوی اوست
با اندوه و تاسف بسیار، درگذشت آقای حاج علی اصغر حاجی بابا، از پیشکسوتان بازار تهران و از اعضای قدیمی کمیته بازاریان جبهه ملی ایران که همواره از پیروان راه دکتر محمد مصدق بوده اند،


را به خانواده ارجمند حاجی بابا و به جامعه‌ی اصناف و بازار تهران و اعضاء و هواداران جبهه ملی ایران تسلیت می‌گوئیم.

تهران – چهاردهم خرداد ۱۳۹۹

از طرف شورای مرکزی جبهه ملی ایران

دکتر حسین موسویان