به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، خرداد ۱۷، ۱۳۹۹

وزیر احمدی نژاد به رهبران نظام هشدار داد :

دیگر فرصتی برای از دست دادن نداریم
شمس الدین حسینی نمایندۀ مجلس یازدهم و وزیر اقتصاد در دورۀ محمود احمدی نژاد 
شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد در دولت محمود احمدی نژاد که اکنون به عضویت مجلس یازدهم درآمده در مصاحبه با "تسنیم" اقتصاد ایران را زمینگیر، مردم را فقیرتر از پیش، نظام آماری کشور را مخدوش و بی اساس، کسری بودجه را پایدار و مجلس را کاملاً خارج از امور دانسته است.  

او گفته است که در هفت سال گذشته درآمد سرانۀ کشور ٢٥ درصد کاهش یافته و شاخص نابرابری (ضریب جینی) از ٣٦ درصد در سال ٩٣ به بیش از ٤٢ درصد افزایش پیدا کرده است که در نتیجۀ آن شاخص رفاه ایرانیان ٣٢ درصد کاهش یافته است.

شمس الدین حسینی سپس یادآوری کرده است که در همین فاصله نقدینگی به عنوان شاخص گرانی و تورم از ٥٠٠ هزار میلیارد تومان به بیش از ٢٥٠٠ هزار میلیارد تومان رسیده است و رقم بودجه از ١٠٤ هزار میلیارد تومان به ٥٧٠ هزار میلیارد تومان رسیده بی آنکه در نبود درآمدهای نفتی و مالیاتی معلوم باشد که این منابع از کدام محل قرار است تأمین شود.

نمایندۀ مجلس شورای اسلامی سپس یادآوری کرده است که همانند سال های پیش رشد اقتصادی ایران در سال های ٩٧ و ٩٨ به ترتیب منفی ٥ درصد و منفی ٧ درصد بوده است. او گفته است اینکه رهبر امسال را سال "جهش تولید" نامگذاری کرده دلیلش این است که دیگر نمی توان "با رشد سطحی و بطئی این عقب ماندگی را جبران کرد"، مضاف بر اینکه به گفتۀ شمس الدین حسینی حالا "کرونا هم کار را دشوارتر کرده است."

وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد در جای دیگری از سخنانش به رکود و افت رشد در اقتصاد جهانی و تاثیر پایدار آن بر افت بهای نفت و به تبع بر اقتصاد شکنندۀ ایران اشاره کرده و افزوده است که در سال جاری "رشد اقتصاد جهانی منفی ٣ درصد و رشد اقتصادهای پیشرفته که اصلیترین متقاضیان نفت هستند منفی ٦ درصد خواهد بود."

شمس الدین حسینی سپس نتیجه گرفته است که آثار این رشد منفی در سطح اقتصاد جهانی و اقتصاد کشورهای پیشرفتۀ متقاضی اصلی نفت این است که "[اولاً] مشکل قیمت پایین نفت و مشکل منابع [کسری] بودجه در کشور پابرجا خواهد بود. [و ثانیاً] بودجۀ ما با این ساختار حتماً جواب نمی دهد" و اصلاح ساختار بودجه از این پس یک ضرورت است نه یک شعار یا توصیه. شمس الدین حسینی سپس خطاب به مقامات کشور هشدار داده است که دیگر "فرصتی برای از دست دادن نداریم."

شمس الدین حسینی یکی دیگر از مشکلات کشور را عدم شفافیت به ویژه عدم شفافیت نظام آماری کشور دانسته که به گفتۀ او کاملاً "مخدوش" است. او گفته است که در هفت سال گذشته کل رشد اقتصادی ایران به طور متوسط سالی نیم درصد اعلام شده آنوقت ادعا می شود که در همین مدت "یک میلیون و هشتصد هزار شغل ایجاد شده است".

نمایندۀ مجلس اسلامی یکی دیگر از اولویت های کشور را اصلاح جایگاه مجلس دانسته است. زیرا، به گفتۀ شمس الدین حسینی "نه تنها الان مجلس در رأس امور نیست بلکه در ذیل امور هم نیست." به گفتۀ حسینی مجلس اسلامی اکنون کاملاً "خارج از امور است" به طوری که برای نمونه اصلاح بودجه نه در مجلس که در جلسۀ سران سه قوه صورت می گیرد که البته به دستور رهبر تأسیس و عملاً به گفتۀ علی مطهری همانند مجمع تشخیص مصلحت نظام جایگزین مجلس شده است.

شمس الدین حسینی یکی دیگر از نمودارهای بی عدالتی و فساد در کشور را تفاوت فاحش "میان پایتخت و مراکز استان ها و بین مراکز استان ها و نقاط دوردست استان ها" دانسته و افزوده است : نظام باید بر سر ایجاد توازن میان مناطق کشور سریعاً به تفاهم و تصمیم گیری برسد. وی تأکید کرده است : "امروز داریم صد و ده هزار میلیارد تومان یارانه ارز می دهیم اما به دست کسی نمی رسد جز تعدادی محدود."

رادیو بین المللی فرانسه