به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، دی ۲۷، ۱۳۹۹

تسلیت شورای مرکزی جبهه ملی ایران

به خاندان گرانقدر نوشین و همه ی آزادیخواهان


با تاسف بی کران و غم واندوه بی پایان ، درگذشت آقای مهندس علی اکبر نوشین ، پوینده ی دیر پای راه مصدق و عضو پیشین شورای مرکزی جبهه ملی ایران را به خانواده ارجمند ایشان و به همه ی رهروان راه آزادی و استقلال ایران و جویندگان عدالت تسلیت می گوییم .

تهران – شورای مرکزی جبهه ملی ایران

بیست وششم دی ماه ۱۳۹۹