به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، بهمن ۰۱، ۱۳۹۹

ادای سوگند کاملا هریس رویدادی تاریخی در آمریکا است

 کامالا هریس معاون جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا، چهارشنبه 20 ژانویه در برابر سونیا سوتومایور قاضی دادگاه عالی سوگند خواهد خورد که رویدادی مهم به حساب می آید که در آن اولین معاون زن سیاه پوست با تبار جنوب آسیایی در برابر اولین قاضی زن لاتینی تبار دادگاه عالی، سوگند یاد میکند.

به گفته یکی از افراد آگاه، هریس شخصا سوتوماهور را برای این مأموریت انتخاب کرد. او همچنین از دو انجیل برای ادای سوگند استفاده خواهد کرد، یکی از آنها متعلق به تورگود مارشال، اولین قاضی سیاه پوست دادگاه عالی است.

هاریس مراتب ارادت و ستایش خود را نسبت به سوتومایور و مارشال به خاطر تجربیات گرانسگ آنها به عنوان دادستان ابرزا داشت و یک بار از مارشال که همانند خود او فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد بود، به عنوان یکی از «بزرگترین قهرمانان» خود یاد کرد.

هاریس در ویدئویی که در توئیتر منتشر کرد گفت که مارشال «یکی از اصلی ترین دلایل من برای انتخاب وکالت به عنوان حرفه» بوده و از او به عنوان یک «مبارز» در سالن دادگاه یاد کرد.

این دومین بار است که سوتومایور در مراسم ادای سوگند شرکت می کند. جو بایدن رئیس جمهوری منتخب در سال 2013 به عنوان معاون رئیس جمهوری در برابر او سوگند یاد کرد.

العربیه