به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، دی ۲۸، ۱۳۹۹

قشنگ یادم میاد

خاطرات هوتن، هنرپیشه مشهور، از بهمن مفید بازیگر قدیمی تئاتر و سینما 
قشنگ یادم میاد 
خاطرات هوتن از بهمن مفید