به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، دی ۲۶، ۱۳۹۹

آهنگ جدید همایون شجریان «سووشون» به یاد استاد شجریان

«سووشون»
جان پدر کجاستی؟
«سووشون»