به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، بهمن ۰۸، ۱۳۹۹

دادگاه عالی آمریکا به دادخواست علیه ترامپ پایان داد

 پنج روز پس از پایان دوره ریاست دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا، دادگاه عالی ایالات متحده دوشنبه 25 ژانویه 2021 طرح دادخواست علیه او به اتهام نقض بندهای مربوط به مبارزه با فساد در قانون اساسی این کشور را مختومه اعلام کرد.

در پی این اقدام دادگاه عالی آمریکا، دونالد ترامپ همچنان مالکیت خود بر امپراطوری کارهایش و از جمله آن مالکیت هتلی در نزدیکی کاخ سفید که طی دوره ریاست جمهوری‌اش به دست آورده است را حفظ می‌کند.

به گزارش خبرگزاری‌ها، قضات دادگاه عالی آمریکا احکام صادره از دادگاه‌های درجه پایین این کشور در رسیدگی به دادخواست مطرح شده علیه ترامپ در ایالت‌های کلمبیا و مریلند و برخی دیگر از شاکیان از جمله یک گروه نظارتی، را نادیده گرفت.

دادگاه عالی آمریکا همچنین نظر استیناف ترامپ درباره این احکام را نپذیرفته و به دادگاه‌های درجه پایین دستور داد به دلیل پایان اختلاف در پی خروج ترامپ از قدرت در چهارشنبه گذشته، از پذیرش و رسیدگی به این دادخواست خودداری کنند.

شاکیان در این دعاوی دونالد ترامپ را متهم می‌کنند که در زمینه شروط قانونی مربوط به پاداش‌ها که رؤسا را از پذیرش هدایا و پرداخت‌ها از دولت‌های خارجی و حکومت‌های ایالتی بدون موافقت کنگره منع می‌کند، مرتکب نقض‌های گسترده‌ای شده است.

العربیه