به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، اسفند ۱۰، ۱۳۹۹

افشای پشت‌پرده‌هایی از دوگانه‌سوز بودن شهاب حسینی


خارج برای مردم بد است، برای سلبریتی‌ها بهشت
برنامه ای از مسیح علی نژاد