به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، بهمن ۳۰، ۱۳۹۹

کاریکاتور از مانا نیستانی / ایران وایر

 حقایق زیر عبای رئیسی 

با الهام از مریلین مونرو در فیلم خارش هفت ساله