به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، اسفند ۰۳، ۱۳۹۹

ببینید در ایران چی حلال و چی حرام است

بمب اتم را خدا آزاد کرد، مسیح علی‌نژاد

ببینید در ایران  چی حلال و چی حرام است