به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، بهمن ۲۱، ۱۳۹۹

اجنه در واکسن کرونای غربی، کاوه آهنگر

 

در شرایطی که مردم ایران به شدت درگیر آسیب و مرگ توسط ویروس کرونا هستند، چندی پیش آقای خامنه ای استفاده و واردات واکسن امریکایی و انگلیسی را ممنوع اعلام کرد و نسبت به واکسن های غربی ابراز بدبینی کرد. البته در بیان دلیل این تصمیم عجیب، به شیوه های غیر علمی و تئوری توطئه متوصل شدند. این دستور حکومتی بقدری عجیب، مخرب و غیر مستدل بود، که لازم است، تا در پیرامون این دستور آقای خامنه ای بررسی و تحلیل صورت بپذیرد. در حقیقت حرف ها و عملکرد افراد نشانگر اندیشه و تفکرات عمیق و درونی ایشان می باشد و می توان با تحلیل ادعاها و رفتارهای فرد به جهان بینی، تفکرات و اعتقادات درونی شخص پی برد.

در سی سال حکومت آقای خامنه ای تصمیمات زیادی توسط ایشان اتخاذ شده است، که اکثریت این تصمیمات در حوزه_های سیاسی، عقیدتی و برنامه های کلی نظام بوده است، البته بی سابقه نبوده است، که ایشان در سایر حوزه های غیر مرتبط با وظایفشان نیز ابراز نظر کرده باشند و دستور صادر کنند و غالبا این قبیل نظرات غیر مرتبط با وظایف و تخصص ایشان، در چارچوب عقیدتی مذهب شیعه دارای استدلالی بوده اند. اما اظهار نظر اخیر ایشان در مورد عدم خرید واکسن غربی به نوعی فاقد وجاهت فقهی و عقیدتی بود، به همچنین بر خلاف رویه سیاسی مرسوم نظام بود؛ زیرا تا به حال حکومت در مورد خرید واکسن و دارو از شرکت های غربی به ویژه امریکایی هیچ ممنوعیت جدی را اعمال نکرده بود. بدینسان این تصمیم بسیار زیان بار و عجیب توسط ایشان که همه متخصصان داخلی و خارجی را شگفت زده کرده است، سزاوار نقد و بررسی می باشد.

اتخاذ چنین تصمیم بی پایه، مخرب و مخالف منافع کشور هزینه بسیار سنگینی برای فرد تصمیم ساز آن به بار می آورد و از لحاظ سیاست های کلان جمهوری اسلامی ایران نیز موضوعی جدید محسوب می شود. هزینه ای که تا به حال آقای خامنه ای تمایلی به پرداخت چنین نوع هزینه هایی نداشته است. با توجه به توضیحات فوق به نظر میرسد که عاملی دیگر منجر به اتخاذ چنین تصمیم پرچالش و مضحکی شده باشد.


آقای هاشمی رفسنجانی در خاطرات خویش از آقای خامنه ای نقل کرده اند که در سالها پیش شاهد بوده اند که آقای خامنه ای برای درمان درد گزیدگی توسط زنبور؛ به دعای خاصی متوصل شده بوده اند، هدف رفسنجانی از بیان این خاطره این بوده است که بصورت مستتر و ظریفی به ماهیت فکری آقای خامنه ای اشاره کنند و نشان بدهند که ایشان فردی خرافی می باشند. همچنین در شروع بیماری کرونا، آقای خامنه ای در نخستین اقدامشان برای نجات و ایمن شدن مردم از آسیب کرونا، آنان را به خواندن دعایی از صحیفه سجادیه توصیه کردند. ما به همین دو مورد برای اثبات گرایشات قوی خرافه پرستی آقای خامنه ای بسنده میکنیم و بحث را ادامه می دهیم.

نگارنده با عنایت به موارد اشاره شده در سطور بالا این فرضیه را مطرح میکنم که آقای خامنه ای که باورمند به چنین موضوعات خرافی هستند، گویا تصور کرده اند که کشورهای غربی و در راس آن امریکا با استفاده از نیروهای فوق طبیعی ( البته به اعتقاد آقای خامنه ای، بوسیله "جن") واکسن هایشان را آلوده کرده اند و با تزریق گسترده آنها به مردم ایران، قصد دارند تا در مردم ایران تاثیر بگذارند و مردم ایران را به تسخیر خود در آورند، تا اینکه این پتانسیل عظیم مردمی بالای نود درصدی مخالف وضع موجود، به خود بیایند و برای نابودی دستگاه حکومتی ایشان به پا خیزند.

این فرضیه ای است که با استناد به تحلیل اطلاعات فوق می تواند یکی از احتمالات اخذ چنین تصمیم غیر منطقی توسط آقای خامنه ای باشد و می توان آنرا مورد تامل قرار داد تا جهان بینی و به تبع آن رفتار و عملکرد ایشان را بهتر درک کرد.

" هرچه ملت شیعه گندش را بیشتر بالا بیاورد بهتر است، اقلا بگذارید ما را آن طور که هستیم بشناسند."

" صادق هدایت؛ از میان نامه هایش به نورائی؛ دوم بهمن هزار و سیصد و بیست و پنج "

گویا