به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، خرداد ۱۰، ۱۴۰۰

اطلاعیه ی سازمانهای جبهه ملی ایران در اروپا

 

 در اندوه درگذشت حسن لباسچی

یار دیرین ما در جبهه ملی ایران در آمریکا

 با دریغ و اندوه بسیار از خبر درگذشت دوست ارجمند و یار دیرینمان حسن لباسچی آگاهی یافتیم. حسن لباسچی که از نوجوانی در ایران در خط جبهه ملی ایران فعالیت می کرد پس از عزیمت به ایالات متحده ی آمریکا به منظور تحصیلات دانشگاهی با آغاز مبارزات ملی و دانشجویی در سالهای  ۴۰  در زمره ی نخستین فعالان این مبارزات بود. 

او در پایه گذاری جبهه ملی ایران در آمریکا که حضور دکتر علی شایگان همکار برجسته ی مصدق در تحقق آن نقشی مهم داشت، مشارکت داشت. در همین دوران نیز بود که وی در جنبش دانشجویی که از بهم پیوستن انجمن های دانشجویی و توجه آنها به مسأله ی آزادیها و حقوق بشر در ایران بوجود آمده بود وارد فعالیت شد و به دلیل سوابق سیاسی و تجربه ی اجتماعی خود به یکی از سران این جنبش تبدیل گردید.

در همین سالها بود که با برگذاری موفقیت آمیز نخستین کنگره ی کنفدراسیون دانشجویان ایران در پاریس که در آن نمایندگانی از آمریکا نیز حضورداشتند، با تأیید سازمان دانشجویان دانشگاه تهران (وابسته به جبهه ملی) سازمان سراسری جنبش دانشجویی تشکیل گردید و این سازمان عنوان «کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایران» را اختیارکرد.

در سال بعد که دومین کنگره ی سراسری کنفدراسیون دانشجویی در سوییس برگذارمی شد حسن لباسچی یکی از اعضای فعال هیأت نمایندگی پنج نفری سازمان های دانشجویان ایرانی در آمریکا در این کنگره بود.

حسن لیاسچی از خانواده ای بود که در بازار از ابتدای نهضت ملی از پشتیبانان استوار نهضت ملی بودند و میرزا علی لباسچی و قاسم لباسچی از میان آنان از سران جبهه ملی در بازار بشمارمی رفتند.

حسن لباسچی پس از وقایع سال ۵۷ به ایران رفت و به مبارزه در چارچوب جبهه ملی ایران ادامه داد و به عضویت ارگان های رهبری این سازمان نیز انتخاب گردید. اما برای او ادامه ی چنین مبارزه ای در فضای اختناق رژیم توتالیتر اسلامی ممکن نبود و او برای ادامه ی زندگی و فعالیت ناچار شد به ایالات متحده ی آمریکا بازگردد.

در این مهاجرت ناخواسته ی دوم نیز او تا زمانی که نیروی جسمی به او امکان می داد از مبارزه علیه نظام شوم حاکم بر کشور دست نکشید.

سازمانهای جبهه ملی ایران در اروپا این ضایعه ی دردناک را به خانواده ی ارجمند حسن لباسچی، به دوستداران ئ نزدیکان، و همچنین به یاران سیاسی او و همه ی یاران نهضت ملی ایران تسلیت می گوید.

یکشنبه ۹ خردادماه ۱۴۰۰

سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا